Poslovnik o provođenju postupka jednostavne nabave

IO ZKS-a je na svojoj sjednici 18.02.2020. donio - Poslovnik o provođenju postupka jednostavne nabave