Dokumenti i obrasci

Kriteriji za vrednovanje kvalitete rada klubova

IO ZKS-a je na svojoj 16. sjednici 02.03.2023. donio sljedeće Kriterije za vrednovanje kvalitete rada klubova.

Savska cesta 137, Zagreb, tel. +385 (0)1 6398-607