Zbor sudaca

Kratki izvještaji sa skupština

08. rujna 2023. Izborna skupština Zbora sudaca ZKS-a

Zapisnik

14. studeni 2019. Izborna skupština Zbora sudaca ZKS-a

Nikola Filipović izabran za novog predsjednika. Uz njega IO čine još G. Senta, M. Noršić, E. Štajdohar i L. M. Jelavić.

11. siječanj 2017. Izborna skupština Zbora sudaca ZKS-a

D. Burka izabran za predsjednika po 3. puta, a E. Štajdohar za tajnicu te G. Senta za članicu IO, dok su novi članovi IO T. Buconjić i G. Marko.

22. siječanj 2013. Izborna skupština Zbora sudaca ZKS-a

D. Burka ponovno izabran za predsjednika, a S. Bedeković za tajnika te G. Senta za članicu IO, dok su novi članovi IO B. Filipović i E. Štajdohar. Dodijeljena su posebna priznanja sucima koji se opraštaju od aktivnog suđenja zbog navršenih 70 godina starosti - Franji Tomasu i Vladimiru Hanu.

18. svibanj 2009. Redovna skupština Zbora sudaca ZKS-a

Donesen je Poslovnik o radu Zbora sudaca ZKS-a i izabrani su članovi stegovne komisije (I. Morić - predsjednik, E. Bošnjak i V. Vidović - članovi) i komisije za žalbe (F. Tomas - predsjednik, N. Semenski i I. Jurišić - članovi). Utvrđene su i visine članarina za one koji imaju položen sudački ispit i žele biti članovi Zbora sudaca i to od 50 kn (neaktivni) do 160 kn (A lista).

05. siječanj 2009. Izborna skupština Zbora sudaca ZKS-a

Razriješeni su dotadašnji članovi IO na čelu s predsjednikom Z. Mulkovićem i tajnikom R. Kovačevićem. Izabrano je novo predsjedništvo s D. Burkom kao predsjednikom i S. Bedekovićem kao tajnikom. Ostali članovi IO su G. Senta, B. Vujatović i D. Cerle.

Savska cesta 137, Zagreb, tel. +385 (0)1 6398-607