Seminari i licenciranja za suce i predstavnike klubova

Seminari i licenciranja za suce i predstavnike klubova

27.08. u 18:00 - kuglana Zaprešić

02.09. u 17:00 - kuglana Pongračevo

 

Prijavu je potrebno napraviti u APLIKACIJI HKS-a.