Vijesti

Odmorko ljeto 2022.

Odmorko ljeto 2022.

27.6.-02.09.

 

kuglanje:

27.6. / 10.00-11:00 / kuglana Grmoščica 

28.6. / 10.00-11:00 / kuglana Ponikve

29.6. / 10.00-11:00 / kuglana Zagreb

30.6. / 10.00-11:00 / kuglana Pongračevo

 

bowling:

27.6.-08.07. / 10.00-12:00 / Bowling Club (F. Andrašeca 14)

22.-26.08. / 10.00-12:00 / Bowling Club (F. Andrašeca 14)

Savska cesta 137, Zagreb, tel. 01 6398 609, fax: 01 6398 563