Vijesti

22. hrvatski festival rekreacijskog kuglanja

22. hrvatski festival rekreacijskog kuglanja

Mali Lošinj, 30.9.-3.10.

 

Bilten 

Savska cesta 137, Zagreb, tel. 01 6398 609, fax: 01 6398 563