Turniri mladih

Zagrebački turniri mladih 2021.

1. turnir mladih - Bowling Club - 4.12.2021.

2. turnir mladih - Bowling Bar - 11.12.2021.

3. turnir mladih - Rock'n'Bowl - 18.12.2021.

Ukupni rezultati ZTM 2021.

Savska cesta 137, Zagreb, tel. 01 6398 609, fax: 01 6398 563