Pongračevo - 8. turnir mladih

Pongračevo - 8. turnir mladih

U subotu 11.5. na kuglani Pongračevo održan je 8. turnir mladih.

Rezultati - žene 9-11 - muški 9-11 - žene 12-18 - muški 12-18

Rezultati po kategorijama