Tražilica

kuglana GRMOŠČICA

Kategorija: Kuglane

kuglana GRMOŠČICA, 8 staza

Zagreb, Ilica 298, tel. 5506-127, fax. 3702-982
odgovorna osoba: Branko Radošević

kuglana-grmoscica

 

 Video prijenose utakmica na stazama 1-4 možete pratiti kliknuvši na donju sliku!

 

 Video prijenose utakmica na stazama 5-8 možete pratiti kliknuvši na donju sliku!