TM 2019 - rezultati po turnirima

1. turnir - BC Bowling Club - 06.04.2019.

2. turnir - BC Bowling Club - 25.05.2019.

3. turnir - BC Bowling Club - 28.09.2019.

4. turnir - BC Zagreb - 19.10.2019.

5. turnir - BC Bowling Club - 09.11.2019.